Veřejná zakázka: Grafická příprava a tisk publikací připravených v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6923
Systémové číslo: P17V00000173
Evidenční číslo zadavatele: 76315/ENV/16
Datum zahájení: 26.01.2017
Nabídku podat do: 14.02.2017 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Grafická příprava a tisk publikací připravených v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky, která je dělena na 4 části, je výběr dodavatelů, kteří pro zadavatele jednorázově zajistí služby v následujícím rozsahu:
• jazyková a typografická korektura textu,
• grafické zpracování,
• předtisková příprava,
• tisk publikací a brožury, a
• dodávka vytištěných publikací a brožur (včetně balení jednotlivých výtisků) zejména do sídla zadavatele.

Předmětné publikace a brožury budou sloužit pro potřeby zadavatele v rámci naplňování Ramsarské úmluvy o mokřadech a pro vzdělávání a osvětu veřejnosti v návštěvnických centrech Správ chráněných krajinných oblastí a Správ národních parků. Dále budou publikace a brožury využity jako informační materiály pro zahraniční návštěvníky u příležitosti konání či pořádání mezinárodních zasedání, konferencí aj.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 120 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • IČO: 00164801
 • Poštovní adresa:
  Vršovická 1442/65
  100 10 Praha 10
 • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky