Smlouva: Grafická příprava a tisk publikací připravených v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 462
Evidenční číslo: 170044, 170045, 170046, 170047
Datum uzavření smlouvy: 22.03.2017
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 549 110,00
Cena v Kč vč. DPH: 664 423,10
Zadávací řízení: Grafická příprava a tisk publikací připravených v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Název (předmět)

Grafická příprava a tisk publikací připravených v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky

Schválil / podepsal

Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky, která je dělena na 4 části, je výběr dodavatelů, kteří pro zadavatele jednorázově zajistí služby v následujícím rozsahu:
• jazyková a typografická korektura textu,
• grafické zpracování,
• předtisková příprava,
• tisk publikací a brožury, a
• dodávka vytištěných publikací a brožur (včetně balení jednotlivých výtisků) zejména do sídla zadavatele.

Předmětné publikace a brožury budou sloužit pro potřeby zadavatele v rámci naplňování Ramsarské úmluvy o mokřadech a pro vzdělávání a osvětu veřejnosti v návštěvnických centrech Správ chráněných krajinných oblastí a Správ národních parků. Dále budou publikace a brožury využity jako informační materiály pro zahraniční návštěvníky u příležitosti konání či pořádání mezinárodních zasedání, konferencí aj.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy