Veřejná zakázka: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR a jejích regionálních pracovišť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6592
Systémové číslo: P16V00002613
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.12.2016
Nabídku podat do: 13.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR a jejích regionálních pracovišť
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále také „OOPP“) pro zadavatele po dobu maximálně 48 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody na každou část. Předmětem dodávek budou OOPP uvedené v příloze č.1 rámcové dohody 1 – specifikace zboží a v příloze č.1 rámcové dohody 2 – specifikace zboží.

Tato veřejná zakázka je dělená na 2 části: část 1 - oděvy, část 2 - obuv.

Cílem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na část 1 mezi zadavatelem a jedním dodavatelem (dále jen „rámcová dohoda 1“) a uzavření rámcové dohody na část 2 mezi zadavatelem a jedním dodavatelem (dále jen „rámcová dohoda 2“) (rámcová dohoda 1 a rámcová dohoda 2 společně dále také „rámcové dohody“ nebo každá zvlášť jako „rámcová dohoda“). Dodávky OOPP budou realizovány na základě dílčích písemných objednávek za podmínek stanovených rámcovými dohodami.

Dle rámcové dohody 1 zadavatel předpokládá první objednávku OOPP většího rozsahu (v řádech set ks) s dodací lhůtou 6 měsíců. Posléze zadavatel předpokládá objednávky menšího rozsahu (v řádech jednotek až desítek ks) s dodací lhůtou 3 měsíce. Zadavatel si zároveň dle rámcové dohody vyhrazuje právo požadovat po vítězném dodavateli vytvoření skladových zásob specifikovaných zadavatelem, a to pro účely pokrytí aktuálních potřeb zadavatele. S ohledem na alokaci jednotlivých pracovišť zadavatele v rámci celé ČR předpokládá zadavatel dle rámcové dohody 1 vystavování individuálních objednávek ze strany jednotlivých pracovišť zadavatele. Podrobnosti stanoví rámcová dohoda 1.

Dle rámcové dohody 2 zadavatel předpokládá první objednávku OOPP většího rozsahu (v řádech set ks) s dodací lhůtou 6 měsíců. Posléze zadavatel předpokládá objednávky menšího rozsahu (v řádech jednotek až desítek ks) s dodací lhůtou 6 měsíců. Zadavatel zároveň v rámcové dohodě stanoví povinnost vítězného dodavatele vytvořit skladové zásoby specifikované v rámcové dohodě 2 (a povinnost tyto skladové zásoby průběžně doplňovat), a to pro účely pokrytí aktuálních potřeb zadavatele. S ohledem na alokaci jednotlivých pracovišť zadavatele v rámci celé ČR předpokládá zadavatel dle rámcové dohody 2 vystavování individuálních objednávek ze strany jednotlivých pracovišť zadavatele. Podrobnosti stanoví rámcová dohoda 2.

Dle rámcových dohod je dodavatel povinen za účelem zkoušky velikostí OOPP doručit během 30 dnů od nabytí účinnosti rámcové dohody na každé místo dodání (viz příloha č. 3 rámcové dohody) vzorky velikostí OOPP, a to ve všech velikostech požadovaných zadavatelem (dle přílohy č. 1 rámcových dohod). Zadavatel připomíná, že se jedná toliko o zkoušky velikostí, nikoliv vzorků finálních OOPP. Pro účely zkoušky velikostí je tedy možné poskytnout jiné zboží než OOPP, avšak v odpovídajících velikostech a rozměrech. Konkrétní termíny zkoušek velikostí (v pracovní dny v běžné pracovní době) budou dohodnuty s kupujícím tak, aby dodavatel mohl všechna místa dodání navštívit postupně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 438 016 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy