Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na poskytování odborné pomoci při kontrole VZ u žadatelů a příjemců dotací z OPŽP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4915
Systémové číslo: P16V00000943
Evidenční číslo zadavatele: 19/2010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60042762
Počátek běhu lhůt: 09.03.2010
Nabídku podat do: 26.04.2010 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na poskytování odborné pomoci při kontrole VZ u žadatelů a příjemců dotací z OPŽP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
1. kontrola zadávacích podmínek a ostatních dokumentů k zadávacím řízením realizovaným žadateli o dotace a příjemci dotací z Operačního programu Životní prostředí, a to prostřednictvím vypracování kontrolních listů platných pro Operační program Životní prostředí;
2. poskytování právního poradenství a konzultací v oblasti práva veřejných zakázek a oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, autorského práva a správního práva se vztahem k oblasti veřejných zakázek, zpracování právních rozborů a analýz problematických případů;
3. poskytování právního, technického a ekonomického poradenství a konzultací v oblasti práva veřejných zakázek, zpracování právně-ekonomicko-technických rozborů a analýz problematických případů. Výstupem tohoto posouzení bude v každém konkrétním případě komplexní analýza, která bude obsahovat veškeré relevantní aspekty daného případu, nikoli pouze právní.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní fond životního prostředí České republiky
 • IČO: 00020729
 • Poštovní adresa:
  Olbrachtova 2006/9
  140 00 Praha 4 - Krč
 • Název oddělení: Oddělení IV.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 491216

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky