Veřejná zakázka: Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2270
Systémové číslo: P15V00000441
Evidenční číslo zadavatele: 20471/ENV/15
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.03.2015
Nabídku podat do: 08.04.2015 11:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření pracovního postupu pro návrhy a realizaci opatření na vodních cestách ke zvýšení krajinné a ekosystémové diverzity a zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a přilehlé části údolní nivy za účelem zlepšování přírodního prostředí a dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí při zohlednění protipovodňové ochrany a stávajících podmínek a parametrů pro provozování plavby. Bližší
specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 ZD. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 050 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • IČO: 00164801
 • Poštovní adresa:
  Vršovická 1442/65
  100 10 Praha 10
 • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky