Veřejná zakázka: Celoinspekční školení pro inspektory oddělení odpadového hospodářství ČIŽP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11638
Systémové číslo: P22V00000127
Evidenční číslo zadavatele: 28/22
Datum zahájení: 12.08.2022
Nabídku podat do: 22.08.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Celoinspekční školení pro inspektory oddělení odpadového hospodářství ČIŽP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami zajištění ubytování a stravování pro 85 účastníků, počet účastníků je stanovený jako předpokládaný odhad a může se měnit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 161 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Extra-Regio

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku může účastník doručit prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do podatelny po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Nabídky se podávají v písemné formě a v řádně uzavřené obálce. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky „Celoinspekční školení pro inspektory oddělení odpadového hospodářství ČIŽP“ a upozorněním „NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“ a musí na ní být uvedena adresa účastníka, na kterou lze poslat oznámení v případě, že by byla nabídka podána po lhůtě pro podání nabídek.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky