Veřejná zakázka: Svoz travní biomasy na území NP Šumava do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10296
Systémové číslo VZ: P18V00001334
Evidenční číslo zadavatele: NPS 08183/2018
Datum zahájení: 06.09.2018
Nabídku podat do: 17.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svoz travní biomasy na území NP Šumava do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je svoz travní biomasy z odvozních míst do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy (bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu apod.). V ceně je zahrnut i poplatek za ekologické zpracování biomasy.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Podrobná specifikace díla.

Dodržování platných právních norem:
Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné právní normy (zejm. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákon č.185/2001SB., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Veškeré škody způsobené dodavatelem odstraní dodavatel na svoje náklady.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků