Veřejná zakázka: Genetická analýza trusu jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10278
Systémové číslo: P18V00001316
Evidenční číslo zadavatele: NPS 07990/2018
Datum zahájení: 03.09.2018
Nabídku podat do: 17.09.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Genetická analýza trusu jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení extrakce DNA a genotypizace max. 500 vzorků trusu (popř. peří, tkáně) jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix).
Konkrétně se jedná o tyto dílčí činnosti:
- Analýza vzorků
- Zhodnocení analyzovaných vzorků
- Předání vzorků objednatelem zhotoviteli
- Předání dat

Bližší specifikace jednotlivých činností je předmětem Přílohy A Návrhu Smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 255 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky