Veřejná zakázka: Zajištění funkcionality Centrálního informačního systému ČIŽP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10225
Systémové číslo VZ: P18V00001263
Datum zahájení: 10.08.2018
Nabídku podat do: 17.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění funkcionality Centrálního informačního systému ČIŽP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění funkcionality Centrálního informačního systému ČIŽP (dále jen „CIS ČIŽP“), konkrétně se jedná o pravidelnou údržbu aplikace a pravidelnou správu databáze (standardní podporu) a o nadstandardní podporu. Tyto služby budou poskytovány na základě rámcové servisní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek.

Popis stávajícího stavu CIS ČIŽP
CIS ČIŽP je třívrstvá aplikace postavená na platformě Plaant. Data jsou uložena v relační databázi Oracle. Serverová část a aplikační logika je postavena v jazyce Java. Uživatelské rozhraní je lehký webový klient. Struktura aplikace je velmi složitá a navzájem provázaná. Struktura není v mnoha případech normalizovaná a mezi jednotlivými agendami existuje několik vazeb, které zpravidla ovlivňují sémantický význam souvisejícího objektu nebo pouze umožňují jiné možnosti zobrazení záznamu. Implementace systému CIS ČIŽP není v současné době spravována dodavatelem. Platforma Plaant již není vyvíjena. ČIŽP nedisponuje zdrojovými kódy aplikace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV KÓDŮ
Podpora programového vybavení 72261000-2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 776 890 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků