Smlouva: Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 679
Datum uzavření smlouvy: 11.07.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 180 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 180 000,00
Zadávací řízení: Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma

Název (předmět)

Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma

Stručný popis

Předmětem zakázky jsou služby v rámci projektu „Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma“. Jedná se o kompletní zpracování krajinného rázu pro území KRNAP a jeho ochranného pásma. Součástí prací je analýza a terénní šetření současného stavu, celková aktualizace podkladů předcházející studie, analýza plánovaných rozvojových aktivit v území ve vztahu ke krajině a jejím charakteristikám.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
  • IČO: 00088455
  • Poštovní adresa:
    Dobrovského 3
    543 01 Vrchlabí

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy