Smlouva: Řešení havarijního stavu a následné podpory systému Registr CITES II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 44
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 242 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 922 820,00
Zadávací řízení: Řešení havarijního stavu a následné podpory systému Registr CITES II

Název (předmět)

Řešení havarijního stavu a následné podpory systému Registr CITES II

Stručný popis

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu a následná podpora systému Registr CITES. Jedná se konkrétně o následující tři kroky:
a) Odstranění havarijního stavu: Revize technologické architektury a rekonstrukce všech vnitřních služeb bezprostředně vázaných na technologickou funkcionalitu omezenou limity.
b) Následné změny: Revize všech provozních modulů za účelem nasazení technologické změny provedené v prvním kroku na veškerou uživatelskou funkcionalitu.
c) SLA: Zajištění kompletní údržby a běžného rozvoje systému spolu se změnami vyplývajícími z legislativy a z provozu.

Podrobný popis je uveden v přílohách návrhu smlouvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy