Smlouva: Oprava střechy podzemních garáží v budově MŽP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2125
Evidenční číslo: 180144
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 734 059,00
Cena v Kč vč. DPH: 888 211,39
Zadávací řízení: Oprava střechy podzemních garáží v budově MŽP

Název (předmět)

Oprava střechy podzemních garáží v budově MŽP

Schválil / podepsal

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající střechy nad podzemními garážemi v části B budovy MŽP. Vlivem porušení stávající asfaltové izolace dochází k zatékání dešťové vody do vnitřního prostoru garáží.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy