Smlouva: Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu Ministerstva životního prostředí II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 206
Evidenční číslo: 160085
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2016
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 990 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 407 900,00
Zadávací řízení: Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu Ministerstva životního prostředí II

Název (předmět)

Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu Ministerstva životního prostředí II

Schválil / podepsal

Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb pro objednatele v následujícím rozsahu:
- gramatická a typografická korektura textu,
- předtisková příprava,
- tisk publikací a dalších propagačních materiálů vztahujících se k plnění Edičního a PR plánu Ministerstva životního prostředí, a
- dodávka vytištěných publikací a dalších materiálů zejména do sídla objednatele.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy