Smlouva: Analýza minimální výše nákladů zařízení na využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů pro účely zefektivnění přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 3

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 452 000,00
Zadávací řízení: Analýza minimální výše nákladů zařízení na využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů pro účely zefektivnění přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 3

Název (předmět)

Analýza minimální výše nákladů zařízení na využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů pro účely zefektivnění přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 3

Stručný popis

Zpracování podkladů pro nové programové období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014 – 2020 v rámci tematického cíle 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, oblast podpory zahrnující Odpady a materiálové toky. Cílem projektu je provést odbornou a nezávislou analýzu minimálních nákladů na výstavbu a provoz zařízení na využívání odpadů v zařízeních typu: třídící linka, bioplynová stanice, zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) a kompostárna. Následně provést porovnání jednotlivých typů zařízení se současně nejčastějším typem nakládání s odpady – skládkování odpadu. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy