Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Vybudování nového informačního systému SEKM 3 včetně zajištění provozu 13.01.2015
Měřící skupiny 23.12.2014
Zajištění provozu IS NPČŠ v letech 2015-2018 22.12.2014
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2015 19.12.2014
Generální dozor objednatele 05.12.2014
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 05.12.2014
Kontrolní laboratoře 25.11.2014
Lesní hospodářský plán NPČŠ 2017 - 2026 06.11.2014
Provozování a úpravy ekonomického informačního systému 17.10.2014
Těžba a přibližování dřevní hmoty s využitím harvestorové technologie na území NPČŠ v roce 2015 09.09.2014
Rozvoj ISPOP v letech 2014 a 2015 03.09.2014
Zajišťování stravovacích služeb pro Ministerstvo životního prostředí 31.07.2014
Nákup nové kolekce služebních a terénních stejnokrojů pro období let 2014-2017 31.07.2014
Upgrade ISOH 2014 14.07.2014
PD Turistická stezka Hřensko - Pravčická brána 09.07.2014
Výstavba rozhledny na Mezné 08.07.2014
Inventarizační průzkum skalních svahů v NPČŠ 08.07.2014
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MŽP 01.07.2014
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí 01.07.2014
‹‹  1 2 3