Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017 27.09.2016
Těžba a přibližování dřeva harvestorovou technologií v NPČŠ v roce 2017 14.09.2016
Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích 01.09.2016
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR a jejích regionálních pracovišť 26.08.2016
Dodávka techniky pro měřící vozy kvality ovzduší 08.08.2016
Záchrana biodiverzity na rybnících v PR Bažantula 21.07.2016
Management lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023 19.07.2016
Management nelesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023 19.07.2016
Řízení přístupu uživatelů k prostředkům datové sítě 18.07.2016
Opatření v povodí Robečského potoka 15.07.2016
Rekonstrukce vnitřních rozvodů-objekt BRI Komořany II. 01.07.2016
Modernizace a doplnění automatických měřících systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ 24.06.2016
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016 07.06.2016
Modernizace přístrojového vybavení meteorologických stanic a observatoří ČHMÚ 26.05.2016
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR 18.05.2016
Dodávka a instalace vysoce výkonného výpočetního systému pro modelování atmosféry 16.05.2016
Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva životního prostředí na 4 roky 10.03.2016
Pořízení podnikové licence Esri 10.03.2016
Servis a podpora vysoce výkonného výpočetního systému NEC-SX9 01.03.2016
Analýzy vzorků pevných matric za rok 2016 23.02.2016
Inzerce a propagace 16.02.2016
Vzorkování a analýzy podzemních vod pro provozní monitoring 2016 05.02.2016
Vývoj a provozování mobilních aplikací ČHMÚ 01.02.2016
Rekonstrukce komunikace Česká silnice 12.01.2016
Zpřístupnění Falkenštejnu 12.01.2016
1 2 3  ››