Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2016 22.12.2015
Úklid v prostorách centrály SFŽP ČR na období 2016 - 2020 14.12.2015
Vývoj IS OPŽP pro administraci půjček v OPŽP 2014-2020 04.12.2015
Rozvoj EnviHELP v letech 2016 – 2020 25.11.2015
Rozvoj ISPOP v letech 2016 - 2020 25.11.2015
Informační systém ELPNO 11.11.2015
EKOFILM 2016 - 2018 26.10.2015
Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích 17.08.2015
Aktivní síťové prvky pro resort MŽP v roce 2015 12.08.2015
Pořízení diskových polí včetně podpory pro resort MŽP 2015 12.08.2015
Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2015 04.08.2015
SIEM - rozvoj zabezpečení rezortní sítě 14.07.2015
Dodávka a montáž výtahů v budově Ministerstva životního prostředí II 10.07.2015
Těžba a přiblížení dřeva harvestorovou technologií v NPČŠ v letech 2015 a 2016 08.07.2015
Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 10.06.2015
Turistická stezka Hřensko - Pravčická brána 03.06.2015
Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury 04.05.2015
Jazyková výuka s cílem zvýšení cizojazyčné kompetence u zaměstnanců SFŽP ČR 9/2015 - 12/2017 20.04.2015
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí v roce 2015-2017 14.04.2015
Outsourcing služeb ICT 27.02.2015
Rekonstrukce jedlových oplocenek 26.02.2015
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2015 17.02.2015
Rámcová smlouva na dodávky nábytku 09.02.2015
Elektronická spisová služba pro vybrané organizace resortu životního prostředí 26.01.2015
Dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel 15.01.2015