Profil zadavatele: Český hydrometeorologický ústav

  • Název: Český hydrometeorologický ústav
  • IČO: 00020699
  • Adresa:
    Na Šabatce 17
    143 06 Praha - Komořany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu systému automatického sběru dat z měřících stanic typu LEC300 a LD3020
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2016 20.04.2016 13:00
Vybavení kanceláří pro ÚMK a OVK
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 04.04.2016 10:00
Mobilní telefonní přístroje 4/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 29.03.2016 09:00
Zajištění provozu portálu www.chmi.cz
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 23.03.2016 08:00
VT pro OHV
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 15.03.2016 10:00
Tiskárna pro potisk CD/DVD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 14.03.2016 10:00
Optimalizace a rozšíření funkcionalit portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2016 16.03.2016 08:00
Mobilní telefonní přístroje 3/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 04.03.2016 12:00
Komunikace - Služebna LMS Ostrava Mošnov - síťové prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 17.02.2016 11:00
Modemy pro OOJEZ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2016 04.02.2016 12:00
Návrh základního objemového a dispozičního řešení stavby Centrálního předpovědního pracoviště v Praze - Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2016 10.02.2016 10:00
Mobilní telefonní přístroje 2/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2016 25.01.2016 10:00
Monitory pro OOJEZ a SIS
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 22.01.2016 12:00
Údržba provozních aplikací na PC
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 22.01.2016 08:00
Údržba SW - servery PR-PROVOZ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 22.01.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016