Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017
Odesílatel Světlana Šmídová
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2016 11:54:11
Předmět doplnění údajů pro kvalifikaci

Zadavatel výslovně uvádí, že i technická kvalifikace se prokazuje pouze čestným prohlášením, ve kterém musí být přesně popsány služby, které uchazeč provedl, a to tak, aby z nich jasně vyplýval odběratel služby, rozsah a podrobný popis činnosti, údaje, potvrzující, že služba byla dostačující dle zadávací dokumentace (rozloha, cena a pod.) a rok plnění. Není nutné přikládat potvrzení odběratele, a to ani při podpisu smlouvy.