Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017
Odesílatel Světlana Šmídová
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2016 11:42:11
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

ad 1) Veškeré údaje, které požadujete je možné získat na http://mapy.nature.cz. Obdobně jako loni, kdy tyto údaje rovněž nebyly v zadání zakázky stanoveny.
Ale pro usnadnění Vaší práce se zadavatel rozhodl tabulku s požadovanými údaji přiložit.
Nejsou zde jména garantů, které zadavatel poskytne až vítězi, při uzavírání smlouvy (pokud je bude požadovat).
ad 2) Ano, je možné přiložit k podpisu smlouvy doklady s pozdějším datem, než je datum otevírání nabídek.


Přílohy
- okrsky_VZ_2017.xls (67.00 KB)

Původní zpráva

Datum 27.11.2016 23:31:18
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
1) žádám o tabulku s detailním rozpisem jednotlivých částí veřejné zakázky,u každé části s uvedením čísla části, názvu oblasti, taxativního výčtu okrsků, rozloh, počtu segmentů, počtu segmentů s přírodním biotopem, rozloha přírodních biotopů, převýšení, kraj a příslušný regionální garant daného okrsku - jméno a příjmení.
2) K čl. 3.3 při čestném prohlášení - Je možné později při podpisu SOD doložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci vydané až po datu 14.12.2016? Tyto doklady by si zajisté někteří mapovatelé rádi zajistili až v případě, zda vůbec uspějí v dané soutěži a rádi by ušetřili výdaje 100 Kč za ŽL, 100 Kč za RT a 100 Kč za FÚ.
Děkuji za odpovědi.