Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017
Odesílatel Světlana Šmídová
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2016 10:39:17
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
ano, na prokázání základní a profesní způsobilosti bude v nabídce stačit přiložit čestná prohlášení, stejně tak i na technickou kvalifikaci (jejich obsah ale předem posuzovat nebudeme, to by bylo porušení rovnosti účastníků). Ovšem pokud byste zvítězila, musíte doložit originály nebo ověřené kopie dokladů, a to včetně dokladů na základní způsobilost, výpisu z ŽR a potvrzených referencí.

Původní zpráva

Datum 24.11.2016 08:49:10
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
bude k prokázání kvalifikace stačit seznam významných služeb a čestná prohlášení, která posílám v příloze?

Děkuji za odpověď


Přílohy
CP_ZZ_2017.docx (15.68 KB)
CP_PZ_2017.docx (15.01 KB)