Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019
Odesílatel Karolína Čermáková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí [IČO: 00164801]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2015 17:11:00
Předmět Dodatečné informace č. 5

Dobrý den,

v příloze naleznete úplné znění dodatečných informací č. 5 k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

S pozdravem

Mgr. Karolína Týlová
samostatné oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- 10 Dodatečné_info_č.5_5.3.15 stavba -final.pdf (238.65 KB)