Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019
Odesílatel Karolína Čermáková
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí [IČO: 00164801]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2015 05:53:04
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dobrý den,

v příloze naleznete úplné znění dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky včetně aktualizovaného znění zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Karolína Týlová
samostatné oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- 005 Zadávací dokumentace - aktualizované znění.pdf (278.91 KB)
- 005 Dodatečné_info_č.1_10.2.15 stavba.pdf (260.03 KB)