Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZ Rekonstrukce 2. NP administrativní budovy, Lidická 2527
Odesílatel Romana Spolková
Organizace odesílatele Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. [IČO: 00027073]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2024 12:21:40
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážená paní, vážený pane,
zasíláme Vám Výzvu k podání nabídek.

Děkuji.

S pozdravem


Lenka Vaculíková


Přílohy
- Výzva k podíní nabídky.pdf (1.01 MB)
- Přílohač 1;3;4;5;6.zip (510.57 KB)
- Příloha č. 2 Projektová dokumentace.zip (5.97 MB)