Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Helpdesk
Odesílatel Alena Bartůňková
Organizace odesílatele Česká geologická služba [IČO: 00025798]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2016 10:12:39
Předmět Dodatečné informace

Dotaz č. 1:
V zadávací dokumentaci v dokumentu s názvem „Katalog IT služeb “ je uvedeno, že požadavky od pracovníků ČGS budou přebírat a vkládat do Service Deskové aplikace pověření pracovníci/interní řešitelé. Můžete prosím upřesnit počet interních řešitelů Zadavatele/pověřených osob, pro které chcete mít přístup do Service Deskové aplikace, kteří budou zadávat požadavky pracovníků ČGS do Service Deskové aplikace?
Odpověď č. 1:
Zadavatel požaduje přístup pro 3 fyzické pracovníky.

Dotaz č. 2:
Zajímalo by mě kolik počítačů je s jakým operačním systémem? Zajímám so o to z toho důvodu, že v popisu se uvádí i operační systém Windows XP, který už není podporován.

Odpověď č. 2:
Zadavatel nemá přesnou evidenci, z celkového počtu zařízení tvoří přibližně dvě třetiny Windows 7, zbytek je mix Windows 8 a XP. Zadavatel dále poznamenává, že samotný počet zařízení s operačním systémem Windows XP nepovažuje za informaci, která by měla mít vliv na zpracování nabídky.

Informace č. 1:
Jako přílohu těchto Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3 připojujeme opravenou Přílohu č. 3 b) s názvem zdPFI-CGS-Helpdesk-Priloha3.b-Kalkulace-nabidkove-ceny-v02.


Přílohy
- zdPFI-CGS-Helpdesk-Priloha3.b-Kalkulace-nabidkove-ceny-v02.xlsx (10.49 KB)
- CGS-Helpdesk-DIZP-03-v01.pdf (594.84 KB)