Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce lesních cest - penetrace
Odesílatel Radka Braunová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2018 13:50:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. II.


Přílohy
- dodatecne informace II_Redigováno.pdf (2.10 MB)