Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Garáž a hospodářské zázemí u objektu čp. 176 Vítkovice
Odesílatel Kateřina Kynčlová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2017 12:26:41
Předmět II. Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel tímto předkládá novou část B) projektovou dokumentaci, část C) Přílohu č. 1 smlouvy o dílo - výkaz výměr a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- C_novy_vykaz_vymer.zip (7.78 MB)
- B_nova_projektova_dokumentace.zip (31.70 MB)
- II_doplneni_zadavaci_dokumentace.pdf (676.12 KB)