Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka GPS a tabletů
Odesílatel Radka Braunová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2017 08:16:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel předkládá novou technickou specifikaci a upravenou kupní smlouvu. Zadavatel nepožaduje dodávku příslušenství u položky č.1 tablet pro terénní záznam a aktualizaci floristických nálezových dat. Původní technická specifikace a kupní smlouva obsažené v zadávací dokumentaci jsou irrelevantní.


Přílohy
- C_kupni_smlouva.docx (35.68 KB)
- C_kupni_smlouva.pdf (553.22 KB)
- Projekt_specifikace_tablety-GPS_sestava_02.pdf (595.59 KB)