Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017 - opakované zadávací řízení
Odesílatel Renata Helebrantová
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2017 16:39:36
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
splnění základní a profesní způsobilosti je možné prokázat dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) čestným prohlášením. Doklad osvědčující kvalifikaci musí být následně předložen vybraným dodavatelem dle ustanovení § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy, přičemž může být vystaven i po termínu pro podání nabídek. V případě, že nedoložíte v nabídce způsobilost ani čestným prohlášením, můžete, ale nemusíte být zadavatelem vyzván k doplnění nabídky, i v tomto případě může být vystavený doklad po lhůtě pro podání nabídek.

Ano, technickou kvalifikaci dle § 79 zákona, lze prokázat čestným prohlášením. V čestném prohlášení musí být popsány služby, které účastník zadávacího řízení provedl, a to tak, aby s nich jasně vyplýval odběratel služby, rozsah a podrobný popis činnosti, údaje potvrzující, že služba byla dostačující dle zadávací dokumentace (rozloha, cena) a rok plnění. Není nutné přikládat potvrzení odběratele, a to ani při podpisu smlouvy.

Původní zpráva

Datum 12.05.2017 18:59:45
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
doklady potvrzující splnění základní a profesní způsobilosti je možné nechat vystavit až po termínu pro podání nabídek? Splnění technické kvalifikace lze řešit také pouze čestným prohlášením, není nutné si obstarat reference?
Děkuji!