Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017 - opakované zadávací řízení
Odesílatel Renata Helebrantová
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2017 09:15:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz:
Dobrý den,
chci se zeptat, zda je potřeba opět vystavit krycí list k nabídce, jak to bylo v minulých letech.
Odpověď:
Dobrý den,
k nabídce není potřeba vystavit krycí list, nabídky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.