Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Železné Hory, Nasavrky - opakované zadávací řízení II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9845
Systémové číslo: P18V00000886
Datum zahájení: 31.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 09:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Železné Hory, Nasavrky - opakované zadávací řízení II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je „Zateplení AB CHKO Železné hory“, zpracované Ing. Radkem Dědinou, DIGITRONIC CZ s.r.o. , Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové (dále jen PD). Práce budou prováděny na pozemcích č. parc. 37 v k.ú. Nasavrky, okres Chrudim, Pardubický kraj.
Jedná se o práce na objektu AB CHKO Železné hory, Náměstí 317, Nasavrky:
• Provedení kontaktního zateplovacího systému ETICS – bude dodržena technologie dle aktuálně zvoleného výrobce
• Dodatečné zateplení stropu v podkroví pomocí minerální izolace
• Demontáž otvorových výplní
• Osazení nových otvorových výplní s dřevěným rámem a tepelně izolačním dvojsklem

Přístup na staveniště se předpokládá po stávajících místních komunikacích. Po dokončení stavby budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu.
Veškeré činnosti budou provedeny v souladu s podmínkami souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Zejména dbát podmínek v níže uvedených dokumentech:
• souhlasem s provedením ohlášených udržovacích prací, vydal MÚ Nasavrky dne 8. 8. 2017 pod č. j. NASA 1132/2017

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. “

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 324 544 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky