Veřejná zakázka: Nákup licencí Microsoft Windows Server 2016 user Cal pro projekt monitoring

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9830
Systémové číslo: P18V00000871
Datum zahájení: 01.06.2018
Nabídku podat do: 12.06.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup licencí Microsoft Windows Server 2016 user Cal pro projekt monitoring
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je dodávka na 833 ks licencí Microsoft Windows Server 2016 user Cal.

Projekt je financován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Projekt „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“ EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 586 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky