Veřejná zakázka: Sklad strojů a drobné nemotorové mechanizace na ÚP Srní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 9731
Systémové číslo VZ: P18V00000772
Evidenční číslo zadavatele: NPS 04032/2018
Datum zahájení: 10.05.2018
Nabídku podat do: 21.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sklad strojů a drobné nemotorové mechanizace na ÚP Srní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o přístavbu objektu skladu strojů a drobné mechanizace k původnímu skladu, který plní stejnou funkci.
Stavba je navržena jako dvoupodlažní, ½ půdního prostoru bude používána jako sklad nářadí, který bude přístupný po předloženém ocelovém schodišti a dále dveřmi z prostoru skladu strojů. Otvor ve štítové stěně v místě dveří bude opatřen odnímatelným bezpečnostním řetízkem opatřeným žluto černými bezpečnostními pruhy.

Rozměry objektu 14,3 m x 9,58 m, podlahy objektu budou ve dvou výškových úrovních + 0,00 a +0,35 m, výšková úroveň zadní části +0,45 m. Výškové úrovně mezi původním terénem a novými úrovněmi podlah jsou vyrovnány betonovými palisádami.

Stavba je realizována z tradičních materiálů. Nově navržený sklad strojů – traktorů a lesnické techniky, je navržen jako částečně dvoupodlažní zděná budova o čtyřech stáních, dvě stání budou uzavřená sekčními vraty. Další dvě stání budou otevřená se stropní konstrukcí ze stropních Spiroll panelů opatřených betonovou podlahovou konstrukcí. Půdní prostor nad polovinou objektu bude přístupný po venkovním předloženém ocelovém schodišti a dále dveřmi z prostoru uzavřeného stání.

Objekt bude zastřešen sedlovou střechou o stejném sklonu jako je na vedlejším stávajícím skladu tj. 30°. Konstrukce krovu je navržena s ohledem na možnost využití půdního prostoru tradiční, střešní krytina betonová s povrchovou úpravou, odstín hnědý (dle pův.objektu). Krov bude opatřen s ohledem na PBŘ podhledem z desek Cetris tl. 12 mm kotvených dle zásad výrobce na roznášecí rošt. Podhled Cetris bude opatřen bílým nátěrem, spáry budou tmeleny- kompletní systém. Fasáda objektu bude opatřena vápenocementovou hladkou omítkou opatřenou bílým nátěrem, soklové zdivo bude opatřeno marmolitovou stěrkou.

Veškeré příjezdové komunikace - hlavní vjezd, obslužná komunikace a odstavná stání budou původní. Objekt nebude sloužit jako garáž pro automobily.

Veškeré odtokové poměry budou původní, objekt bude napojen na původní přípojku dešťové kanalizace,
el. rozvod, nebude napojen na zdroj vody.
Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 – Projektová dokumentace a příloze č. 2 – Soupis prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 385 480 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Seznam účastníků