Veřejná zakázka: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného na Rané - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9605
Systémové číslo: P18V00000647
Datum zahájení: 16.04.2018
Nabídku podat do: 23.04.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného na Rané - 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek na 8 plochách v evropsky významné lokalitě Raná-Hrádek:

Plocha č. 1 - 2x kosení na výměře 0,3766 ha. Při dvojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,7532 ha.
Plocha č. 2 - 1x kosení na výměře 0,5967 ha.
Plocha č. 3 - 1x kosení na výměře 0,0452 ha.
Plocha č. 4 - 1x kosení na výměře 0,5205 ha.
Plocha č. 5 - 1x kosení na výměře 0,0325 ha.
Plocha č. 6 - 1x kosení na výměře 0,0735 ha.
Plocha č. 7 - 1x kosení na výměře 0,0497 ha.
Plocha č. 8 - 1x kosení na výměře 1,2445 ha.

Termíny kosení budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří dle aktuálního stavu vegetace.
Zhotovitel je povinný do 5 dnů od výzvy provést kompletní opatření – kosení (dle podmínek jednotlivých ploch ručně – křovinořezem/sekačkou, či pomocí mechanizace), ruční odklizení veškeré pokosené hmoty z ošetřovaných ploch a její likvidaci v souladu s platnými právními předpisy. V rámci ručního kosení bude odstraněno i případné zmlazení dřevin do výšky 0,8 m.
Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení, na částech p. p. č. 248, 256/1, 256/2, 1140/7, 1158/1, 1158/2, 1158/5, 1159, 1161, 1165, 1167, 1171, 1172, 1173/2 k. ú. Raná u Loun.
Opatření bude provedeno v souladu se "Standardem SPPK D02 004:2017 Sečení", který je v příloze zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky