Veřejná zakázka: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného na Rané - 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9602
Systémové číslo: P18V00000644
Datum zahájení: 16.04.2018
Nabídku podat do: 23.04.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného na Rané - 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na přímou podporu předmětu ochrany EVL Raná-Hrádek - kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek na pěti plochách dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze tohoto zadávacího řízení:

Plocha č. 1
4x mulčování průhonu mezi vrchem Raná a letištěm na částech p. p. č. 292/1, 292/2, 292/4, 295, 297, 322, 1196 k. ú. Raná u Loun o výměře 1,2124 ha. Při čtyřnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 4,8496 ha.

Plocha č. 2
2x mulčování části zadní dopadové plochy na částech p. p. č 292/2, 292/4, 292/5, 302, 303/1, 303/2, 304, 313, 315/2, 315/8 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 1,5161 ha. Při dvojnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 3,0322 ha.

Plocha č. 3
2x mulčování části přední dopadové plochy na části p. p. č. 248 k. ú. Raná u Loun o výměře 2,3716 ha. Při dvojnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 4,7432 ha.

Plocha č. 4
2x mulčování části na p. p. č 256/2 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3712 ha. Při dvojnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,7424 ha.

Plocha č. 5
2x mulčování části pozemku poblíž na p. p. č 256/1 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 0,0496 ha. Při dvojnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,0,992 ha.

Přesné termíny realizace opatření sdělí pracovníci AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří s ohledem na aktuálního stav vegetace – výška travního porostu by neměla přesáhnout 15 cm. Zhotovitel je povinný do čtyř dnů od výzvy provést opatření.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky