Veřejná zakázka: 9. ÚP Černý Důl LÚ 12

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9508
Jedná se o část veřejné zakázky: Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP

Název a popis předmětu

  • Název: 9. ÚP Černý Důl LÚ 12

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, konkrétně se jedná o cíl č. 4, kterým je zajištění dostatečného množství tlejícího dřeva v různých stádiích rozkladu jako biotopu pro velké množství organismů. Klest představuje významný přínos pro podporu biodiverzity a zásadní přínos živin.


Předpokládaná hodnota

  • 360 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků