Veřejná zakázka: Rámcová smlouva pro Zajištění výuky anglického a německého jazyka, konverzační kurzů pro zaměstnance

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 926
Systémové číslo: P14V00000919
Počátek běhu lhůt: 04.09.2014
Nabídku podat do: 17.09.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva pro Zajištění výuky anglického a německého jazyka, konverzační kurzů pro zaměstnance
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ uzavření rámcové smlouvy pro dodání služby jazykové kurzy pro zaměstnance AOPK ČR v období 2014 – 2017. Dílčí plnění bude specifikováno objednávkami pro jednotlivé učební roky.
Předmět: výuka (včetně konverzace) anglického a německého jazyka ve skupinách a výuka a konverzace individuální dle evropského referenčního rámce.
-4 skupiny AJ výuka pro úroveň A1, A2, B2, příprava na zk. FCE, český lektor,
-3 skupiny AJ – 2x konverzace v úrovni B2, 1x v úrovni C1 a vyšší s orientací na problematiku ochrany přírody a krajiny plus opakování gramatiky -český lektor,
-1 skupina NJ výuka -1x úroveň B2 a vyšší,
- 3x individuální příprava na FCE a výuková B2 a vyšší
Lekce budou probíhat 1x týdně v rozsahu 2x 45 min výukové a 1x 60 min. konverzační lekce v sídle zadavatele, časový rozvrh bude sjednán s vítězem VŘ.
ROZSAH:
5 skupin výuka po 90 min. 1y týdně, celkem max. 37 týdnů, 3 skupiny konverzace po 60 min. 1x týdně, také cca 37 týdnů, 3x individuální výuka 1x týdně po 90 min. stejně 37 týdnů v období říjen až červen každoročně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky