Veřejná zakázka: Vrtaná studna, vodovodní přípojka, technologie čerpání vody - Jelení Vrchy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9171
Systémové číslo VZ: P18V00000312
Evidenční číslo zadavatele: NPS 02017/2018
Datum zahájení: 07.03.2018
Nabídku podat do: 16.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vrtaná studna, vodovodní přípojka, technologie čerpání vody - Jelení Vrchy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vrtané studny, vodovodní přípojky, dodávka a montáž technologie pro čerpání vody a uvedení celého systému do provozu.
Projektovaný hydrogeologický vrt bude 50 m hluboký. Vrtáno bude bezjádrově, rotačně příklepnou technologií za použití ponořeného kladiva a vzduchového výplachu. Konečný vyvrtaný průměr vrtu bude 254 mm (10“). Kvartérní uloženiny a zvětralinové nesoudržné polohy budou vrtány průměrem 305 mm a propaženy ocelovou řídící kolonou o průměru 273 mm. Vrt bude po vyčistění vystrojen závitově spojovanou zárubnicí z materiálu PVC-U, rozměr 165/7,5 atestovanou pro použití ve styku s pitnou vodou. Provedení obsypu a těsnění vrtu jakožto i rozmístění plných a perforovaných úseků výstroje upřesní hydrogeolog provádějící hydrogeologický dozor. Na vystrojeném vrtu proběhnou čtyřdenní hydrodynamické zkoušky sloužící ke stanovení hydraulických parametrů, využitelné vydatnosti a optimálních podmínek čerpání vody. V průběhu hydrodynamických zkoušek budou provedeny odběry vzorků pro laboratorní analýzy. Dále bude realizována úprava zhlaví vrtané studny, vodovodní přípojka, instalace technologie pro čerpání vody, připojení na stávající domovní vodovodní řad a uvedení celého systému do provozu. Součástí plnění díla jsou i předepsané zkoušky a revize. V závěrečné zprávě bude uveden celý průběh realizace vrtané studny a stanovení jejího režimu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 280 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky