Veřejná zakázka: Výkon technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech AOPK ČR III. kategorie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9098
Systémové číslo: P18V00000249
Datum zahájení: 01.03.2018
Nabídku podat do: 23.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech AOPK ČR III. kategorie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem veřejné zakázky je zajištění zhotovitele pro výkon technickobezpečnostního dohledu (dále jen "TBD") nad vodními díly a k odborné pomoci vlastníku vodních děl III. kategorie při výkonu TBD nad rybníky Velký Pařezitý, Novozámecký, Kačležský a Máchovo jezero, a to v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly v platném znění.

Cílem akce je zajištění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly (dále jen TBD) - rybníky Velký Pařezitý, Novozámecký, Kačležský a Máchovo jezero, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami výše uvedených vodních děl, sledováním průsaku vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Zajištěním výkonu TBD dojde k naplnění povinností vlastníka vodního díla v souladu se zákonem č. 254/2001, vodní zákon, v platném znění a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 743 802 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky