Veřejná zakázka: Studie „Opatření na podporu populace tetřívka obecného v Krušných horách“ - opakované zadávací řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9087
Systémové číslo: P18V00000238
Datum zahájení: 23.02.2018
Nabídku podat do: 02.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie „Opatření na podporu populace tetřívka obecného v Krušných horách“ - opakované zadávací řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na základě pravidelného každoročního monitoringu byl zaznamenán významný dlouhodobý pokles početnosti populace tetřívka obecného zejména ve východní části Krušných hor. Druh je jediným předmětem ochrany PO Východní Krušné hory a jedním ze dvou předmětů ochrany PO Novodomské rašeliniště - Kovářská. Pro zabránění negativního populačního trendu tetřívka obecného a stabilizaci jeho populace v rámci Krušných hor je potřeba bezodkladně zpracovat studii na podkladě SDO pro dotčené PO a zahájit provádění konkrétních opatření na podporu populace tohoto druhu. Nutnost zpracování studie a realizace v SDO navržených opatření je zásadní též ve vazbě na stávající naplňování vládou schváleného Programu revitalizace Krušných hor, který na předmětná opatření identifikoval finanční zdroje a stanovil povinnost jejich respektování v rámci lesního hospodaření financovaného z veřejných prostředků v návaznosti na tento program. Získání podkladů pro revitalizaci rašelinišť je dále předpokladem naplňování opatření Národního akčního plánu adaptace klimatu. Výstupy studie budou dále využity při přípravě záchranného programu pro tento druh.
Studie „Opatření na podporu tetřívka v Krušných horách“ je zaměřena na přípravu a realizaci klíčových opatření pro zabránění poklesu početnosti populace tetřívka obecného v Krušných horách. Studie vychází především z opatření navržených v souhrnech doporučených opatření („SDO“) pro ptačí oblast Východní Krušné hory a ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská. Cílem studie je především vymezit dílčí plochy s odkladem zalesnění a dalšími specifickými opatřeními (tzv. „tetřívčí centra“), vyhodnotit stav realizace revitalizací rašelinišť, zhodnotit již provedená opatření pro podporu populace tetřívka obecného, zmapovat rizikové faktory a na základě všech získaných informací navrhnout další opatření pro podporu tetřívčí populace v Krušných horách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 760 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky