Veřejná zakázka: Dům přírody Žďárských vrchů - TDI a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8907
Systémové číslo: P18V00000058
Datum zahájení: 12.01.2018
Nabídku podat do: 23.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dům přírody Žďárských vrchů - TDI a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KBOZP“) nad prováděním stavby návštěvnického střediska chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy „Dům přírody Žďárských vrchů“.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí jako součást akce Dům přírody Žďárských vrchů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky