Veřejná zakázka: Redukce nežádoucích expanzivních druhů rostlin na bílých stráních pod Ranou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 885
Systémové číslo: P14V00000878
Počátek běhu lhůt: 29.08.2014
Nabídku podat do: 05.09.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Redukce nežádoucích expanzivních druhů rostlin na bílých stráních pod Ranou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C2. Na území EVL Raná-Hrádek, p. p. č. 1149/1 k. ú. Raná u Loun, bude proveden postřik nežádoucích expanzivních druhů dřevin (keřů, zejména se jedná o slivoň trnku, růži šípkovou, hloh obecný). Opatření bude provedeno na ploše 2,4946 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Aplikace herbicidního prostředku na bázi glyfosátu bude provedna na min. 70% keřů - jedná se o keře, které převyšují bylinný porost a je tak možné na ně aplikovat postřik herbicidního prostředku. Aplikace bude provedena dle předpisu výrobce takovým způsobem, aby se zamezilo úniku do okolí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky