Veřejná zakázka: Kosení v PR Bytřina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 872
Systémové číslo: P14V00000865
Počátek běhu lhůt: 27.08.2014
Nabídku podat do: 05.09.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v PR Bytřina
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem záměru jsou managementová opatření na dvou plochách přírodní rezervace a jejího ochranného pásma, která jsou v souladu se schváleným a platným plánem péče pro PR Bystřina na roky 2010 - 2019. Opatření spočívá v kosení lučních porostů pomocí křovinořezu a odstranění travní biomasy z plochy opatření. Všechny parcely se nacházejí v k.ú. Trojmezí. První lokalitu ve střední části rezervace tvoří parcela p.p.č. 1547/1 (segment č. 1 a 3). Zde bude pokosen luční porost - celkově na ploše 4,5 ha. Druhou lokalitu ve východní části PR Bystřina a OP PR Bystřina tvoří parcela p.p.č. 1183 (segment č. 2 a 4). Zde bude pokosen porost o výměře 4,5 ha. Jedná se o silně podmáčené, bultovaté louky a tužebníková lada, které jsou po desítkách let bez údržby koseny potřetí, popř. počtvrté, část je kosena podruhé.
Některé plochy byly v letech minulých prořezány od náletových dřevin a kosením se tak redukují výmladky. Je nutné se při kosení vyhnout označeným hnízdům hnědáska chrastavcového.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky