Veřejná zakázka: Komplexní zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance pro Českou inspekci životního prostředí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 8675
Systémové číslo VZ: P17V00001920
Datum zahájení: 07.12.2017
Nabídku podat do: 18.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance pro Českou inspekci životního prostředí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami:
- provedení každoročního komplexního zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance dle ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
- poskytování konzultací v oblasti BOZP dle požadavků zadavatele (např. změna kategorizace prací, ochranné osobní pracovní prostředky apod.).
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky včetně počtu systemizovaných míst dle jednotlivých pracovišť ČIŽP je uvedena v zadávacích podmínkách.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV KÓDŮ
Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví 71317210-8
Bezpečnostní školení 80550000-4

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 258 440 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Břehu 267/1a
190 00 Praha 9

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků