Veřejná zakázka: Část 14 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8371
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 14 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 14 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1M zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 412 805 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky