Veřejná zakázka: Část 11 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8368
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 11 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 11 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1J zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 344 950 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků