Veřejná zakázka: Část 8 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8365
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 8 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 8 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1H zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 709 730 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky