Veřejná zakázka: Část 2 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8359
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel ostatních značek dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1B zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 150 372 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků