Veřejná zakázka: Část 1 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8358
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 „Zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích“ je zajištění servisu a oprav služebních vozidel značky Škoda dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 373 480 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky