Veřejná zakázka: Úpravy hráze Máchova jezera

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8334
Systémové číslo VZ: P17V00001579
Datum zahájení: 04.10.2017
Nabídku podat do: 19.10.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpravy hráze Máchova jezera
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Úprava hráze zahrnuje úpravu komunikací a řešení erozní činnosti, doplnění prvků zajišťujících bezpečnost (zábradlí, chodníky), zajištění prokořeněných systémů a doplnění mobiliáře. Přesný návrh řešení vychází z prováděcí dokumentace „Úpravy hráze Máchova jezera“ zpracované Ing. Arch. Petrou Zajíčkovou v listopadu 2016. Cílem realizace záměru je usměrnění návštěvníku na hrázi vodního díla Máchova jezera opravou cestní sítě a mobiliáře tak, aby nedocházelo k erozi tělesa hráze. Realizace činností bude probíhat s ohledem na ochranu stávajících dřevin. V rámci realizace budou řešeny tyto stavební objekty: SO 01 Vyhlídka u výpustě, SO 02 Pískovcová zeď, SO 03 Zpevněné plochy pro pěší, SO 04 Okolí památného dubu, SO 05 Mobiliář a oplocení a SO 06 Sadové úpravy. Stavba bude realizována na p.č. 3305/3 a 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa, Liberecký kraj. Stavba se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit s majetkem státu pro AOPK ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 801 653 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky